Kepçe kulak ve kulak estetiği

Kulakta çok farklı deformiteler görmek mümkündür. Bazen kulak hiç oluşmayabilirken, kulağın yetersiz oluşması, mister Spock kulağı, sıkıştırılmış kulak, güreşçi kulağı gibi deformiteler görülebilir. Kulağın her türlü doğumsal veya kazanılmış deformiteleri çeşitli şekillerde düzeltilebilir. 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahlar bazen basit bir manipülasyonla bazen de daha komplike yöntemlerle tüm kulağın kaburga kıkırdaklarıyla yeniden yapılması şeklinde sorunu çözeceklerdir. Bunun yanı sıra küpe deliklerinin aşırı genişlemesi veya yırtılması da sık görülür ve lokal anesteziyle basit bir şekilde tedavisi mümkündür. Ancak kulakta en sık görülen deformite kepçe kulak deformitesidir. 

• Kepçe Kulak Nedir?
Kulağın kafaya yapıştığı alanda genelde alışık olduğumuzdan daha fazla bir çıkıntı yapması toplum içinde kepçe kulak olarak bilinir. 

• Kepçe Kulak Kalıtsal mıdır?
Aslında kalıtsal olduğuna dair çeşitli çalışmalar olmasına rağmen aileden bire bir geçiş olmayabilir. Yani her kepçe kulak olan kişinin çocuğunda kepçe kulak olması şart değildir. Ancak tersi de mümkündür, kepçe kulak olmayan birinin çocuğunda kepçe kulak görülebilir. Hastaların %8’inde ailesel bir hikaye saptanmaktadır. Toplumda genel görülme oranı 20 çocuktan birinde olacak şekildedir. Yani aslında oldukça sık görülür. Kız ve erkeklerde eşit sıklıkta görülmektedir. Tek veya çift taraflı olabilir. 

• Kepçe Kulak Herkeste Aynı Şekilde mi Oluşur?
Kepçe kulak, kulakta meydana gelmiş olan deformitenin nedenlerine göre farklı şekillerde olabilir. 
1. Kulak kepçesinin en dışındaki geriye doğru olan katlantının (Anteheliks) olmaması veya belli belirsiz olması). Bu alanda normalde 90 derece civarında bir katlanma varken bu açı oldukça genişleyip 150 derece veya daha fazla hale gelmiştir. En sık görülen kepçe kulak nedenidir. 
2. Kulak çukurluğunun (konka) normalden çok daha belirgin ve derin olması. 
3. Bu iki defromitenin birlikte görülmesi 
4. Bu deformitelere bazen kulak memesinin aşırı öne çıkıntı yapması da eşlik edebilir. 

Bu deformiteler genellikle farklı oranlarda birlikte görülebilirler ve bu nedenle kepçe kulak onarımında sadece tek bir teknikle onarım tüm hastalara uygulanamaz. Hastaya uygun bir tedavi planlanmalıdır. 

• Kepçe Kulak Tedavi Edilmeli midir? 
Her ne kadar İngiltere Kraliyet ailesinde, sanat ve futbol camiamızda bazı isimlerde belirgin kepçe kulak deformitesi olup, bu isimler göründüğü kadarıyla bu durumla oldukça barışık yaşamaktaysalar da; genel olarak kepçe kulaklı çocuklar ve yetişkinler sosyal hayatta problemler yaşamakta, çekinik olmakta ve özgüven kaybı nedeniyle toplum içinde sağlıklı ilişkiler kuramamaktadırlar. Özellikle okul çağında arkadaşlarının yoğun tacizine maruz kalan çocuklarda ciddi bir psikolojik travma ve sosyal çekiniklik nedeni olabilmektedir. Erişkin yaşta ise kepçe kulaklı kadınlar genellikle saçlarını topuz yapamamaktan, kısa kestirememekten yakınırlar. 

• Kepçe Kulak Ameliyatsız Tedavi Edilebilir mi? 
Erişkin yaşta kepçe kulak deformitesini saç bandı veya kulak arkasına sürülen çeşitli yapıştırıcılarla kamufle etmeye çalışanlar olmasına rağmen bunlar kalıcı çözüm sunmazlar, ayrıca kullanılan yapıştırıcılar toksik ve kanserojen etkiler gösterebilirler. 

Kepçe kulağın ameliyatsız olarak düzeltilebileceği tek dönem yenidoğan dönemidir. Anneden geçen östrojen hormonlarına bağlı olarak oldukça esnek olan kulaklar, bu dönemde çeşitli bandaj ve kalıplarla şekillendirilebilir. Bu şekillendirmenin 3 hatta 6 aya kadar yapılabileceği belirtilse de en büyük şans ilk 3 günlük dönemdedir. Daha sonra bu tekniklerin başarısı hormonlar azalmaya ve kulak sertleşmeye başladığından azalır. 

• Doğumdan Hemen Sonra Kepçe Kulak Saptanabilir mi? 
Yapılan çalışmalarda kepçe kulakların yaklaşık %60’ının doğumdan hemen sonra tanınabileceği gösterilmiştir. 

• Ne Zaman Ameliyat Yapılabilir?
Kulak 3 yaşında erişkin boyutlarının % 85’ine ulaşır. Bu nedenle kepçe kulak deformitesinin onarımı 3 yaş ile okul çağı arasındaki dönemde yapılabilir. Böylece çocuğun psikolojik travması önlenir. Kulak ameliyatının 4 yaş civarında yapılmasıyla kulakta bir gelişim sorunu olmadığı gösterilmiş olsa da genellikle kepçe kulak ameliyatlarını okul öncesi dönemde 5-7 yaşlarında yapmayı tercih ediyoruz. Bu yaşlarda hem kulak gelişimi tamamlanmış hem de tedavi açısından kulak oldukça esnek ve dikişlerle şekillendirilebilir yapıdadır. Bu yaştaki tedavi okulda çocukların alay konusu olmalarını dolayısıyla psikolojik travmaya maruz kalmalarını önler. Ancak bu yaşlarda sıklıkla genel anestezi gerekmektedir. Çocukluk çağında ameliyat olmamış kişiler için de tedavide bir kısıtlama yoktur, her yaşta ameliyat yapılabilir. Daha ileri yaşların hem avantaj hem de dezavantajları olabilir. Çocukluk sonrasında kıkırdaklar genellikle sertleşir ve daha zor şekillendirilebilir. Ancak hasta uyumu nedeniyle genel anestezi yerine lokal anesteziyle kolaylıkla yapılabilir. 

• Kepçe Kulak Ameliyatında Kalıcı Bir İz Kalır mı?
Her ne kadar bazı cerrahlar izsiz ameliyat yaptıklarını iddia ediyorlarsa da bunun sadece reklam amaçlı olduğunu ve gerçekte kesilen her alanda mutlaka az veya çok bir iz kalacağını unutmayın. Ancak kepçe kulağın ameliyat izi kulak arkasında ve hemen hemen hiç gözükmeyen bir alanda olduğundan pratikte görünen bir iz kalmayacağı söylenebilir. 

• İple Kepçe Kulak Düzeltilmesi Mümkün müdür?
Bu teknik eski olmasına rağmen son zamanlarda daha fazla kullanılır olmuştur. Hatta bazı cerrahlar bunu kendilerinin icat ettiğini sanmaktadırlar. Teknik basit ve bazı hastalar için uygundur ancak iple kepçe kulak estetiği her hasta için uygulanamaz. Her hastada bu tekniği uygulamaya çalışmak istenmeyen sonuçlar için davetiye çıkaracaktır. 

• Ameliyat Sonrası Dönem 
İşlem sonrasında aynı gün evinize gidebilirsiniz. Şişme ve kan toplanmasını önlemek için cerraha göre değişmekle birlikte genellikle ıslatılmış pamuklar ile hafif baskılı bir pansuman uygulanır. Sargılar genellikle 2 veya 3 gün sonra açılır ve 2-3 hafta tenisçi bandı şeklinde bir elastik bant kulakların üzerine uygulanır. 

• Özet
Kepçe kulak tedavisinde genel hasta ve cerrah memnuniyeti %95 ve üzerindedir. Kepçe kulak sorunu fark edildiğinde çocuk psikolojik travmaya maruz kalmadan okul öncesi dönemde düzeltmek en ideal çözüm olacaktır. Ancak çocuklukta tedavi olmamış erişkinler de her yaşta ameliyat olabilirler.